بایگانی زایمان سزارین و طبیعی

زایمان سزارین
زایمان سزارین و طبیعی

زایمان سزارین

زایمان سزارین یکی دیگر از روش های تولد نوزاد بوده که در آن پزشک از طریق جراحی شکمی دخالت مستقیم دارد. تا جایی که امکان

زایمان طبیعی
زایمان سزارین و طبیعی

زایمان طبیعی

زایمان طبیعی چیست، چه علائمی داشته و چگونه انجام می‌شود؟ زایمان طبیعی، یکی از انواع زایمان بوده که برای انجام آن باید با پزشک خود

مراقبت های بعد از زایمان
زایمان سزارین و طبیعی

مراقبت های بعد از زایمان سزارین

مراقبت های بعد از عمل سزارین شامل چه مواردی می‌شود؟ مادران بعد از زایمان سزارین معمولا بعد از 2 روز از بیمارستان مرخص شده و