دکتر رویا شهریاری پور

فلوشیپ (فوق تخصص) لاپاراسکوپی پیشرفته و هیستروسکوپی

لاپاراسکوپی هیسترکتومی(خارج کردن رحم)

لاپاراسکوپی اندومتریوز و کیست تخمدان

لاپاراسکوپی فیبروم های رحمی و کلیه جراحی های زنان

هیستروسکوپی برای درمان پولیپ و افزایش ضخامت رحمی -فیبروم های رحمی -برداشتن سپتوم و…

زلیمان طبیعی و سزارین

فارغ التحصیل رشته پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تنکابن در سال 1387
گذراندن 3 سال طرح پزشکی عمومی در استان بوشهر
تحصیل در رشته تخصص زنان در سال 1391 در دانشگاه علوم پزشکی تهران
فارغ التحصیل تخصص زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1395
دریافت بورد تخصصی زنان و زایمان در سال 1395
گذراندن دوره طرح متخصصین در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از سال 1395 تا 1398
رتبه نخست کشوری در رشته فلوشیپ فوق تخصص الپاراسکوپی و هیستروسکوپی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1398
رتبه نخست فلوشیپی دانشگاه ایران
انجام بیش از 1000 جراحی موفق لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی در بیمارستان های مختلف تهران