دکتر شهریاری پور

دکتر رویا شهریاری پور

جراح زنان و زایمان
فلوشیپ (فوق تخصص) لاپاراسکوپی پیشرفته و هیستروسکوپی

فارغ التحصیل رشته پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تنکابن در سال 1387
گذراندن 3 سال طرح پزشکی عمومی در استان بوشهر
تحصیل در رشته تخصص زنان در سال 1391 در دانشگاه علوم پزشکی تهران
فارغ التحصیل تخصص زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1395
فلوشیپ فوق تخصصی لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
گذراندن دوران دو سال فلوشیپی

خدمات

دکتر رویا شهریاری پور

جراح زنان و زایمان
فلوشیپ (فوق تخصص) لاپاراسکوپی پیشرفته و هیستروسکوپی

فارغ التحصیل رشته پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تنکابن در سال 1387
گذراندن 3 سال طرح پزشکی عمومی در استان بوشهر
تحصیل در رشته تخصص زنان در سال 1391 در دانشگاه علوم پزشکی تهران
فارغ التحصیل تخصص زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1395
دریافت بورد تخصصی زنان و زایمان در سال 1395
گذراندن دوره طرح متخصصین در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
فلوشیپ فوق تخصصی لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
گذراندن دوران دو سال فلوشیپی

مقالات
علل نازایی زنان 0
نازایی

علت  نازایی زنان چیست؟

علت نازایی زنان چیست؟ باردار شدن و به دنیا آوردن فرزند در واقع فرآیند بسیار پیچیده ای دارد. بسیاری از افراد ممکن باروری برای آنها

رضایت شما